Aangepaste data cursus voor ouders met kinderen met ASS

Wijkteam VraagRaak biedt vanaf woensdag 22 april 2020 (datum kan nog veranderen) een cursus voor ouders met kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Bron: Gemeente